titel Bewust verlichten in de Provincie Overijssel

auteur

drs. W.K.F. Rodenhuis,
Dr. H.J. Korthals Altes,
K. Takken Msc.

Formaat A4
ISBN  nvt
aantal blz 92
prijs gratis download
uitgegeven in  2018
verkrijgbaar via  pdfDownload link


In maart 2018 werd het onderzoeksproject Bewust verlichten in Overijssel  formeel afgesloten. Uitvoerder was Saxion Hogeschool te Deventer/Enschede in samenwerking met Licht en Donker Advies.

Saxion studenten onderzochten gedurende twee jaar de effecten van verandering in de openbare verlichting op sociale veiligheidsbeleving en verkeersveiligheidsbeleving. Dit gebeurde onder leiding van Wilbert Rodenhuis en Harm Jan Korthals Altes, beiden verbonden aan het lectoraat Risicobeheersing van Saxion, als lector respectievelijk projectleider. Uniek aan dit onderzoek was dat het plaats heeft gevonden bij een tiental gemeentelijke projecten in de provincie Overijssel waarbij de openbare verlichting ook daadwerkelijk werd aangepast.

In een zestal woonwijken werd tijdens het onderzoek de bestaande verlichting vervangen door LED. De onderzoekers namen hier een toename van het verlichtingsniveau waar. Deze verhoging van het verlichtingsniveau heeft geleid tot een lichte stijging in de waardering voor de verlichting in vergelijking met controlewijken waar niets veranderde, maar heeft nauwelijks effect gehad op de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving. Voor zover er effect was, was dit positief. Anders lag het bij de experimenten op fietspaden en rondwegen. Daar werden verlichtingsarmaturen uitgezet of verwijderd. De onderzoekers namen hier een forse afname in de sociale veiligheidsbeleving en de verkeersveiligheidsbeleving waar. Het effect van deze experimenten op de veiligheidsbeleving was hier dus negatief.

Inhoudsopgave:

1 Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek en opdracht
1.2 Sociale Veiligheid
1.3 Verkeersveiligheid
1.4 Dynamische verlichting
1.5 Belang van specifieke omstandigheden
1.6 Doelstelling en onderzoeksvragen

2 Onderzoeksmethodiek
2.1 Vooraf
2.2 Schouw en lichtmeting
2.3 Meting kleurweergave
2.4 Enquête
2.4.1 Onderzoeksdesign
2.4.2 Woonwijken
2.4.3 Autowegen en fietspaden
2.5 Overige dataverzamelingsmethoden
2.5.1 Interviews aan de deur
2.5.2 Interviews met professionals
2.5.3 Analyse van registratiegegevens

3 Resultaten van projecten in woongebieden (LED)
3.1 Project Dedemsvaart
3.2 Projecten gemeente Hof van Twente
3.3 Projecten gemeente Enschede
3.4 Project gemeente Losser
3.5 Conclusie overgang naar LED (woonwijken).

4 Resultaten van projecten met vermindering van verlichting
4.1 Project Wijhe; fietspad Noord en fietspad Zuid
4.2 Project Wijhe; Raalterweg en de Omloop
4.3 Project Dedemsvaart; fietspad Dedemsvaart–Balkbrug
4.4 Conclusies verminderen van de verlichting

5 Samenvatting: conclusies en aanbevelingen

Bijlage 1 Bronnen
Bijlage 2 Methoden bepaling gemiddelde verlichtingssterkte
Bijlage 3 Project Dedemsvaart; Kotermeerstal
Bijlage 4 Experimenten Kotermeerstal