OVLNL licht en omgeving

0044 OVLNL LOA Ambassadeurs 210113

Ambassadeurs van het Lichtontwerp Atelier zijn zelf lichtontwerpers of hebben professioneel betrokkenheid bij het tot stand komen van lichtontwerpen. Ze hebben een groot netwerk in het specialisme lichtontwerp op landelijk en internationaal niveau. Ook stedenbouwers en landschaparchitecten en kunstenaars kunnen ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier zijn. De ambassadeurs dragen het belang van professioneel lichtontwerp uit en vertegenwoordigen het Licht Ontwerpatelier bij hun contacten met andere organisaties en vakspecialisten. De ambassadeurs adviseren gevraagd en ongevraagd het Licht Ontwerpatelier.  Ook bij pensioen kunnen zij de rol van ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier blijven behouden.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

Ambassadeurs

Erik Vis, ambassadeur Lichtontwerp Atelier

Erik Vis 225x300Erik Vis Gemeente Eindhoven

Licht is een element dat een belangrijke rol speelt bij het creëren van een passend avondbeeld.

Als lichtontwerper bij de gemeente Eindhoven houd ik mij dagelijks bezig met licht in de openbare ruimte. Een gemeente maakt vaak zelf haar lichtontwerpen. In sommige gevallen schakelt de gemeente een externe lichtexpert in. Dit gebeurt bij gebrek aan capaciteit of als het project complex en/of ambitieus is. De gemeente stelt dan de strategische kaders op, waar binnen externe lichtexperts hun lichtontwerp maken. Dit zijn dan kaders waarbij de mate van aandacht voor veiligheid, uitbundigheid of juist ingetogenheid, de nadruk op wonen, werken, uitgaan of juist recreëren, extra aandacht behoeven.

Ik maak graag een lichtontwerp in co-creatie, met een externe lichtexpert. Door kennis en ervaring te delen, ontstaan de mooiste resultaten. De gemeente als ervaren opdrachtgever, de lichtexpert als specialist, die start bij een lichtconcept en in staat is om tot productniveau alles uit te werken.

Integraal lichtontwerpen gaat over het afstemmen van al het licht in de openbare ruimte (algemeen licht, accent licht, verlichte etalages, feestverlichting enz.) en waarbij al dat licht goed is afgestemd op de inrichting, architectuur, infrastructuur en de mens op straat. Als dat lukt, wordt de openbare ruimte een prettige plek om ’s avonds te zijn of doorheen te wandelen. Dit geldt vanzelfsprekend niet alleen voor het centrum of een bijzondere locatie, maar ook voor woonwijken en transferzones.

Om een goed samenhangend avondbeeld te maken, heb je een regisseur nodig die er op toeziet dat alle lichtvormen ook goed op elkaar zijn afgestemd. Soms kan de gemeente die rol zelf vervullen, maar vaak is een externe lichtexpert een betere optie.

Hans Akkerman

hans akkerman 100x94Hans Akkerman - gemeente Amsterdam
Bij alle betrokken partijen die werkzaam zijn in de openbare ruimte (landschapsontwerp, beheer, gebiedsmakelaars, ondernemersverenigingen, politie) is het besef aan het doordringen dat verlichting meer omvat dan lantaarnpalen en technische richtlijnen. De beeldkwaliteit ’s avonds van een straat of plein wordt door allerlei vormen van verlichting bepaald. Dit vraagt dus om een integrale ontwerpbenadering waarin zowel overheid als particulieren een rol hebben.

Willem Reedeijk

willem reedijk 200x237

Willem Reedijk - gemeente Rotterdam
Met de ontwikkeling van de verlichtingstechnieken heeft naast verkeers- en sociale veiligheid op straten en pleinen het aanlichten van objecten, gebouwen en iconen van de stad een grote vlucht genomen. De buitenruimte wordt hiermee fraaier en prettiger om te verblijven. Het maken van een goed lichtontwerp is een vak en voor een stad is het heel belangrijk dat een goed lichtontwerp het gebouw, het plein, de brug tot zijn recht laat komen.

Mijn persoonlijke visie op lichtontwerpen:
Een goed lichtontwerp laat de stad bij donkerte zien zoals hij is bedoeld en versterkt de kwaliteit van de stad als het gaat om wonen, werken en recreatie. 

 

OVLNL ICONS 480 LICHTONTWERPATELIER WHITE