header licht en omgeving

Aanmeldformulieren

Hier kunt u zich aanmelden voor evenementen en overige activiteiten van OVLNL:

Kenniscafés

De IGOV kenniscafés worden in nauwe samenwerking met Ruimte & Licht georganiseerd. Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de mediakanalen van Ruimte & Licht. Voor- en nabeschouwingen en discussies naar aanleiding van de Kenniscafés worden door Ruimte & Licht gepubliceerd en gefaciliteerd.

Meer informatie vind je op de:

Congressen

Het jaarlijks openbare verlichting congres Ruimte en Licht is een evenement van NSVV, OVLNL, Ruimte en Licht
Meer informatie vind je op de:

Beurzen

OVLNL is kennispartner van ExpoProof, de nummer 1 organisator van vakbeurzen voor de overheidsbezoeker. Jaarlijks terugkerende beurzen zijn Vakbeurs Ruimte en Licht en de Dag van de Openbare Ruimte. Deze bieden het perfecte platform om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en de laatste nieuwe ontwikkelingen te ervaren. De beurzen vallen op door hun energieke, relatiegerichte sfeer en scherpe doelgroepdifferentiatie. De focus ligt bij bezoekers die werkzaam zijn bij en voor de overheid.

Meer informatie vind je op de:

OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst

Eén keer per jaar organiseert OVLNL een nieuwjaarsbijeenkomst voor al haar leden. Hier vindt u een impressie van deze bijeenkomsten.
Meer informatie vind je op de:

OVLNL netwerk “Evenementen”

OVLNL is strategisch partner van Ruimte & Licht. Dit met de ambitie van beide partijen om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en verspreiding daarvan. En het bij elkaar brengen van de uiteenlopende beroepsgroepen die in toenemende mate samen licht in de buitenruimte bepalen.
De stuurgroep Evenementen organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten met een specifiek en actueel thema. Sprekers zijn (ervarings-)deskundigen van de overheden, het bedrijfsleven of kennisinstellingen. Deze bijeenkomsten kunnen, afhankelijk van het thema en doel, openbaar of exclusief voor overheden zijn.
Hiermee werken we permanent aan een verdere professionalisering en positionering van de OVL sector op lange termijn. Dat doen we door het organiseren van:

  • kenniscafés
  • congressen
  • beurzen
  • overige activiteiten

Overige activiteiten

De evenementen richten zich op kennis delen middels bijeenkomsten en persoonlijke ontmoetingen. Daarnaast organiseert OVLNL ook overige  activiteiten zoals enquêtes en onderzoeken om informatie in te winnen en te delen. Om een visie, beleid en strategie op openbare verlichting te formuleren, te volgen en ontwikkelen is het nodig de indicatoren te kennen en trends te herkennen. Het bepalen van de eigen positie, ambities en ontwikkeling ten opzichte van de eigen en landelijke referentiekaders is daarbij van belang en maken het leren van elkaar mogelijk.

0027 events evenementen 200221png

10 februari 2022
09:30 - 10:30 uur
IGOV vergadering
10 februari 2022
13:45 - 16:00 uur
ONLINE IGOV Kenniscafé "Discussietafel met 4 thema's"
24 maart 2022
00:00
LUNA Lichtfestival Leeuwarden
25 maart 2022
00:00
LightChallenge/OVLNL tijdens LUNA
14 april 2022
00:00
Finale LightChallenge
14 april 2022
09:30 - 12:30 uur
IGOV vergadering
14 april 2022
13:00 -
IGOV Kenniscafé
12 mei 2022
09:00 - 17:00 uur
12 mei Vakbeurs Openbare Ruimte Brussel
02 juni 2022
09:00 - 17:00 uur
Vakbeurs Ruimte & Licht
02 juni 2022
09:00 - 17:00 uur
OVLNL Vakbeurs Openbare Verlichting, Ruimte & Licht

0027 events stuurgroep 200221