header licht en omgeving

Aanmeldformulieren

Hier kunt u zich aanmelden voor evenementen en overige activiteiten van OVLNL:

Kenniscafés

De IGOV kenniscafés worden in nauwe samenwerking met Ruimte & Licht georganiseerd. Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de mediakanalen van Ruimte & Licht. Voor- en nabeschouwingen en discussies naar aanleiding van de Kenniscafés worden door Ruimte & Licht gepubliceerd en gefaciliteerd.

Meer informatie vind je op de:

Congressen

Het jaarlijks openbare verlichting congres Ruimte en Licht is een evenement van NSVV, OVLNL, Ruimte en Licht
Meer informatie vind je op de:

Beurzen

OVLNL is kennispartner van ExpoProof, de nummer 1 organisator van vakbeurzen voor de overheidsbezoeker. Jaarlijks terugkerende beurzen zijn Vakbeurs Ruimte en Licht en de Dag van de Openbare Ruimte. Deze bieden het perfecte platform om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en de laatste nieuwe ontwikkelingen te ervaren. De beurzen vallen op door hun energieke, relatiegerichte sfeer en scherpe doelgroepdifferentiatie. De focus ligt bij bezoekers die werkzaam zijn bij en voor de overheid.

Meer informatie vind je op de:

OVLNL netwerk “Evenementen”

OVLNL is strategisch partner van Ruimte & Licht. Dit met de ambitie van beide partijen om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling en verspreiding daarvan. En het bij elkaar brengen van de uiteenlopende beroepsgroepen die in toenemende mate samen licht in de buitenruimte bepalen.
De stuurgroep Evenementen organiseert landelijke en regionale bijeenkomsten met een specifiek en actueel thema. Sprekers zijn (ervarings-)deskundigen van de overheden, het bedrijfsleven of kennisinstellingen. Deze bijeenkomsten kunnen, afhankelijk van het thema en doel, openbaar of exclusief voor overheden zijn.
Hiermee werken we permanent aan een verdere professionalisering en positionering van de OVL sector op lange termijn. Dat doen we door het organiseren van:

  • kenniscafés
  • congressen
  • beurzen
  • overige activiteiten

OVLNL Evenementen kalender en jaaroverzicht

15 november 2018
09:00 - 10:30 uur
IGOV vergadering
15 november 2018
11:00 - 16:00 uur
OVL congres Ruimte en Licht congres 2018
15 november 2018
17:00 - 22:00 uur
Excursie GLOW Licht kunst route
12 december 2018
00:00
Finale Light Challenge
10 januari 2019
15:00 - 22:00 uur
OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst

Stuurgroep Evenementen