OVLNL licht en omgeving

Community

De community is een virtuele plek op de website van OVLNL waar lichtprofessionals op vaste basis bij elkaar komen en elkaar direct of indirect helpen in het verwezenlijken van hun doelen op het gebied van Omgevingsgericht licht- ontwerp en architecturale verlichting of ook wel stadsilluminatie. Dit doen zij door het delen van informatie en idee├źn en gebruik te maken van elkaars deskundigheid en soms specifieke positionering. Hierdoor dragen zij bij aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap met meerwaarde voor de OVL branche. De community is er niet alleen voor specialisten. Er is een plaats ingericht voor iedereen die beroepsmatig interesse heeft in het onderwerp Omgevingsgericht Lichtontwerp of daar raakvlak mee heeft. 

0044 OVLNL LOA Ambassadeurs 210113

Ambassadeurs van het Lichtontwerp Atelier zijn zelf lichtontwerpers of hebben professioneel betrokkenheid bij het tot stand komen van lichtontwerpen. Ze hebben een groot netwerk in het specialisme lichtontwerp op landelijk en internationaal niveau. Ook stedenbouwers en landschaparchitecten en kunstenaars kunnen ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier zijn. De ambassadeurs dragen het belang van professioneel lichtontwerp uit en vertegenwoordigen het Licht Ontwerpatelier bij hun contacten met andere organisaties en vakspecialisten. De ambassadeurs adviseren gevraagd en ongevraagd het Licht Ontwerpatelier.  Ook bij pensioen kunnen zij de rol van ambassadeur van het Lichtontwerp Atelier blijven behouden.
Deelnemers .....

ovlnl community creators rechthoek button

Creators van het Lichtontwerp Atelier zijn vakspecialisten die een hoog niveau van creativiteit, deskundigheid, theoretische en praktische kennis hebben op het gebied van Omgevingsgericht ontwerpen. Ook zij die verantwoordelijk zijn voor het licht in de stad en het beleid, de projecten en licht-evenementen horen tot de Creators. Zij vervullen hun rol als die van een Stadslichtmeester en zijn een belangrijke schakel in het netwerk.
Deelnemers .....

ovlnl community suppliers rechthoek button

Suppliers van het Lichtontwerp Atelier zijn (technisch)adviseurs, aanbieders en installateurs van producten en technische oplossingen. Zij zijn partners die met hun kennis en ervaring van de modernste technieken, materialen en installaties toegevoegde waarde leveren aan de lichtontwerper en de opdrachtgever.
Deelnemers.....

ovlnl community followers rechthoek button

Followers van het Lichtontwerp Atelier zijn personen en organisaties die beroepsmatig interesse hebben in het onderwerp Lichtontwerp en Omgevingsgericht ontwerpen of daar raakvlak mee hebben.
Deelnemers .....