De stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site van OVLNL. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

OVLNL behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. OVLNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Wanneer iemand materiaal inzendt, dient hij/zij ervoor in te staan dat door het publiceren van het materiaal op de website van OVLNL geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. De indiener is zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de website van OVLNL zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van OVLNL.