OVL Monitor

De stichting OVLNL is in 2016 gestart met de jaarlijkse OVL monitor. Een inventarisatie en rapportage van de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland. Het geeft inzage in alle OVL aspecten en een blik op de toekomst van de openbare verlichting.

De belangrijkste issues van de verschillende stakeholders komen aan de orde. Om een visie en beleid op openbare verlichting te formuleren is het nodig dat overheden de indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie, overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk instrument. De OVL monitor geeft naast de trends en ontwikkelingen ook praktische handvatten om voor ieders situatie ondersteuning te bieden bij het uitzetten van beleid en strategie.

ovl mointor 2016 voorblad 250x354

ovl mointor 2017 voorblad 250x354

blanco 250x354