titel Visuele waarneming in het wegverkeer

auteur

Dr ir D.A. Schreuder
Leidschendam
Duco Schreuder Consultancies

Formaat A4
ISBN  nvt
aantal blz 22
prijs gratis download
uitgegeven in  2017
verkrijgbaar via  pdfDownload link  

Duco Schreuder benadert de beïnvloeding van de verkeersveiligheid (en ook die van de sociale veiligheid) in de volle breedte: van weernemen via interpretatie van de waargenomen signalen tot vertaling van de interpretatie in het rijgedrag. Hij legt legt hiermee ook de gaten in kennis bloot die er nog zijn op deze gebieden. Doel van het stuk is onderzoekspartijen te prikkelen tot het uitwerken van onderzoeksvragen vanuit de aangetoonde gaten in kennis. Verschillende werkgroepen van OVLNL kunnen hier komende tijd hun voordeel mee doen.

=====
Visuele waarneming in het wegverkeer
Een kadernotitie
Ontwerptekst
=========
Dr ir D.A. Schreuder
Leidschendam
Duco Schreuder Consultancies
======

inhoud
1. Inleiding

DEEL 1.
2. Het begrip waarnemen
3. Het visuele systeem
4. Informatie en communicatie
5. Verwachtingspatronen
6. Bewustzijn
7. Beslissingsprocessen
8. Waakzaamheid en oplettendheid
9. Risico

DEEL 2
10. Openbare ruimte
11. Verkeer en vervoer
12. De rijtaak
13. Vooruitzien
14. Relatie tot verlichting
15. Subjectieve veiligheid en leefbaarheid
16. Psychologische aspecten

Literatuur
============