header - maatschappij

OVLNL netwerk “MAATSCHAPPIJ”

Het onderdeel “Maatschappij” heeft als doel zich als netwerk van OVLNL te oriënteren op het brede maatschappelijke veld van de Openbare Verlichting. Het gaat daarbij met name om die thema’s niet alleen maatschappelijk van belang zijn maar die naar de mening van de deelnemers ook onvoldoende of niet belicht worden. Voor deze maatschappelijke onderdelen vraagt dit netwerk de aandacht en geeft daar invulling aan.
Het netwerk Maatschappij onderscheidt voorlopig de drie volgende stakeholders die steeds vanuit hun specifieke perspectief tegen de thema’s aan kijken. Organisaties en personen kunnen meerdere enof wisselende rollen innemen.
De drie stakeholders:

 1. Beheerder/eigenaar
 2. Leverancier van producten of diensten
 3. Leverancier van kennis

De thema’s:

 1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. (MVI)
 2. Burgers
 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 4. Onderwijs

We hebben de thema’s ondergebracht bij de stakeholders die naar het huidige inzicht de meeste invloed op het thema hebben.
Ad. 1 Beheerder /eigenaar

De beheerder/eigenaar richt zich op twee thema’s:
1    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Wat gaan we doen:
In een plan van aanpak voor MVI omkaderen we het probleem dat we op willen lossen, de onderdelen, de werkwijze, planning en het uiteindelijk resultaat dat gericht moet zijn op praktische toepasbaarheid.

Doel:
Een bijdrage leveren aan onder andere:

 • Het tegengaan van klimaatverandering
 • Het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en energie-efficiëntie
 • Hergebruik van grondstoffen
 • Toepassing van biobased grondstoffen en materialen
 • Verminderen van milieudruk
 • Beschermen en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal
 • Het stimuleren van innovatie, waarbij de overheid als lead customer optreedt
 • Verduurzamen van de bedrijfsvoering van overheden
 • Het verduurzamen van product- en marktketens
 • Onderzoeken naar de mogelijkheden van productverantwoordelijkheid

2    Burgers
Wat gaan we doen:
In een plan van aanpak voor het thema Burgers omkaderen we het probleem dat we op willen lossen, de onderdelen, de werkwijze, planning en het uiteindelijk resultaat dat gericht moet zijn op praktische toepasbaarheid.

Doel:
Vaststellen hoe en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de behoefte van de burger door onder andere aandacht te geven aan:

 • Vormen van participatie
 • Vaststellen van de verschillende rollen en behoeften van burgers
 • Wat is beleving en kun je dat meten (hier zit een relatie met het OVLNL netwerkLicht en Omgeving)
 • Hoe kom je tot een bestuurlijke legitimering vanuit het burger perspectief
 • Wanneer en hoe moet je burgers nu wel en wanneer moet je burgers niet betrekken’
 • Wat is de optimale rol en zeggenschap van de burger

Ad. 2 Leverancier producten/diensten
De leverancier van producten/diensten richt zich op het thema:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Wat gaan we doen:
In een plan van aanpak voor MVO omkaderen we het probleem dat we op willen lossen, de onderdelen, de werkwijze, planning en het uiteindelijk resultaat dat gericht moet zijn op praktische toepasbaarheid.

Doel:
 Hiermee wil OVLNL een bijdrage leveren aan onder andere:

 • Meer inzicht in herkomst materialen en producten
 • Introduceren van de MKI (milieu kosten indicator) voor OVL
 • Opzetten van een overzicht van duurzame leveranciers
 • Invulling geven aan de Circulaire Economie
 • Opzetten van een MVO kennisnetwerk
 • Leefbaar loon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden
 • Mensen met  een achterstand op de arbeidsmarkt in het arbeidsproces brengen

Ad. 3 Leverancier van kennis
De leverancier van kennis richt zich op het thema:

Onderwijs.
Wat gaan we doen:
In een plan van aanpak voor Onderwijs omkaderen we het probleem dat we op willen lossen, de onderdelen, de werkwijze, planning en het uiteindelijk resultaat dat gericht moet zijn op praktische toepasbaarheid.

Doel:
Met deze opzet wil OVLNL een bijdrage leveren aan het bij scholieren en studenten de interesse voor een beroep in de OVL op te wekken.

Specifiek:
De aandacht in het onderwijsaanbod in relatie tot;

 • Techniek en Ontwerp
 • Sociale en fysieke Veiligheid en Leefbaarheid
 • Architectuur

De aandacht van Openbare Verlichtingsprofessionals voor de toekomstige generatie en mogelijkheden bieden voor;

 • Afstudeerprojecten
 • Stage, Traineeships en Startersfuncties.
 • Onderzoeken.

De samenwerking met en tussen de verschillende onderwijsinstellingen en educatieve innovatieve projecten opzetten en uitbouwen.

Ten slotte:
Elk van de genoemde thema’s staan niet op zichzelf en zullen nader worden uitgewerkt in samenspraak  met de deelnemers van de overige OVLNL netwerken; Kennis/Licht en Omgeving/ Evenementen. Ingezet zal worden op het stimuleren dan wel ontwikkelen van toepasbare en praktische instrumenten en of resultaten.
Waar mogelijk en zinvol zal vanuit elk perspectief een kennisnetwerk worden opgezet waarin betrokkenen en professionals het thema verder uitwerken en invulling geven.
Meedoen? Meld je aan bij Daaf de Kok of Arthur Klink met een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.