header licht en omgeving

Kenniscafés

De IGOV kenniscafés worden in nauwe samenwerking met Ruimte & Licht georganiseerd. Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de mediakanalen van Ruimte & Licht. Voor- en nabeschouwingen en discussies naar aanleiding van de Kenniscafés worden door Ruimte & Licht gepubliceerd en gefaciliteerd.

Meer informatie vind je op de:

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

07 januari 2020
13:30 - 16:00 uur
Mini Symposium Rijkswaterstaat
07 januari 2020
16:00 - 22:00 uur
OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst
15 januari 2020
10:00 - 12:15 uur
IGOV vergadering
15 januari 2020
13:30 - 16:00 uur
IGOV Kenniscafé: "Licht, Zicht, Veiligheid en Welbevinden"