0016 OVLNL YoungWatt steering 200128

De Steering Committee leden kunnen door hun positie en hun netwerk in het bedrijf, de bestuurlijke of ambtelijke organisatie de weg banen voor de Young Watts. Deze leden gaan met gebruik van hun kennis, status, positie enof netwerk de Young Watts faciliteren, op weg helpen en denken mee als dat gevraagd wordt.

Steering Committee

Elke den Ouden

Elke den Ouden 200x200

Steering Committee deelnemer
Elke den Ouden

Verantwoordelijke vanuit het OVLNL bestuur

 
Vignet Young Watt versie 002e c