titel Onderzoek naar verschillende vormen van waarneming.

auteur

Dr. ir. D.A. Schreuder
Formaat A4
ISBN  nvt
aantal blz 22
prijs gratis download
uitgegeven in  2017
verkrijgbaar via  Download link

 

Inhoud:
1. Inleiding

DEEL 1.
2. Het begrip waarnemen
3. Het visuele systeem
4. Informatie en communicatie
5. Verwachtingspatronen
6. Bewustzijn
7. Beslissingsprocessen
8. Waakzaamheid en oplettendheid
9. Risico

DEEL 2
10. Openbare ruimte
11. Verkeer en vervoer
12. De rijtaak
13. Vooruitzien
14. Relatie tot verlichting
15. Subjectieve veiligheid en leefbaarheid
16. Psychologische aspecten

Omschrijving:

Recente ontwikkelingen in de theorie en de praktijk van de openbare verlichting hebben geleid tot de wenselijkheid om de kennis en het inzicht van waarnemen, veiligheid en welbevinden te ontwikkelen.
Dit rapport heeft tot doel om al deze algemene, voor het grootste deel reeds lang bestaande, kennis en inzicht in het kort samen te vatten, met het oogmerk om te komen tot een weloverwogen onderzoeksvraag, die de basis kan vormen voor kansrijk onderzoek.

De OVLNL netwerken Licht&Omgeving, Maatschappij en Kennis houden zich onder andere met deze onderwerpen bezig.

Duco Schreuder benadert de beïnvloeding van de verkeersveiligheid (en ook die van de sociale veiligheid) in de volle breedte: van waarnemen via interpretatie van de waargenomen signalen tot vertaling van de interpretatie in het (rij)gedrag. Hij legt legt hiermee ook de gaten in kennis bloot die er nog zijn op deze gebieden. Doel van het stuk is onderzoekspartijen te prikkelen tot het uitwerken van onderzoeksvragen vanuit de aangetoonde gaten in kennis.