titel De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor
mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar.
Formaat A4
ISBN nvt
aantal blz 66
prijs Gratis
uitgegeven in  Maart 2021
verkrijgbaar via  Het hele rapport is op te vragen via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de te verwachten ontwikkeling van antenne-opstelpunten in Nederland in de komende zes tot tien jaar.

Op basis van de huidige inzichten verwacht men geen uitrol van grootschalige small cellstructuren vóór 2027. Als uitrol hiervan uiteindelijk plaatsvindt zal dit allereerst in de centra van grotere steden zijn.

In de jaren 2021 t/m 2026 verwachten we dat er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten voor openbare mobiele netwerken geplaatst zullen worden in Nederland. Hiervan zijn er tussen de 100 en 150 nodig om de dekking en snelheid te kunnen realiseren die in recent uitgegeven vergunningen wordt verplicht. Deze opstelpunten komen met name buiten de steden. Doorlopende netwerkverbeteringen leiden jaarlijks tot tussen de 30 en 90 nieuwe opstelpunten, verspreid door het land, bijvoorbeeld bij nieuwe woonwij-ken. Hoewel de vraag naar mobiele data toeneemt, kan deze grotendeels met nieuw spectrum en technologische verbeteringen worden ingevuld zonder nieuwe opstelpunten te hoeven plaatsen. De vraaggroei leidt naar verwachting dan ook tot een beperkt aantal nieuwe opstelpunten, geconcentreerd in de grotere steden. In een versneld groeiscenario is al eerder een beperkt aantal extra opstelpunten nodig. Op basis van de huidige inzichten verwachten we geen uitrol van grootschalige small cellstructuren voor 2027. Als uitrol hiervan uiteindelijk plaatsvindt zal dit allereerst in de centra van grotere steden zijn. De inschattingen zijn gebaseerd op door ons ontwikkelde modellen en zijn ter validatie voor-gelegd aan de operators en diverse belanghebbenden.

pdfInfographic over de ontwikkeling van het aantal antenne opstelpunten in Nederland