titel  Roadmap Gelijkspanning

auteur

 TKI Urban Energy

formaat  nvt
ISBN  nvt
aantal blz  44
prijs  gratis download
uitgegeven in  april2018
Download

 pdfTKI_Urban_Energy_-_DC_Roadmap.pdf

Doelstelling van deze roadmap is het geven van inzicht in de verwachte ontwikkelingen op het gebied van DC
in Nederland
• Op basis daarvan kan de TKI Urban Energy bepalen of en op welke onderdelen/onderwerpen eventuele
ondersteuning gewenst is

Daartoe worden de volgende elementen in beeld gebracht
• Een gedegen inschatting van de drijvende factoren achter de toepassing van DC
• Relevante trends en ontwikkelingen voor DC op technisch, economisch, sociaal en juridisch gebied
• Knelpunten en uitdagingen rondom het gebruik en de verwachte toekomstige groei van DC
• Acties die knelpunten en belemmeringen kunnen wegnemen
• Het toekomstige potentieel voor DC in Nederland (2035 en doorkijk naar 2050) en hoe dat in de tijd
bereikt kan gaan worden
• De internationale ontwikkelingen voor DC waar Nederland een bijdrage aan kan leveren en de mate
waarin er kansen zijn voor de export