De geschiedenis van de openbare verlichting in Rotterdam

  Dit is een uitgave van Gemeentewerken Rotterdam
Auteur  Willem Reedijk
Redactie en vormgeving  Afdeling Communicatie
Fotografie  Tom Pilzecker en Peter van Breukelen
aantal blz  nvt
prijs  hier gratis pdfdownloadbaar...7.23 MB
uitgegeven in  December 2010
Drukwerk  Thieme Media Center Rotterdm

Kostelijk boekje over de geschiedenis van de openbare verlichting in Rotterdam, die begint in 1650 met de plaatsing van 691 lichtmasten, geplaatst op een gemiddelde afstand van 80 meter. Deze waren voorzien van olielantaarns, die elke avond door lantaarnopstekers met de hand werden aangestoken. Het boekje schetst de ontwikkeling via gaslantaarns en de gloeilamp, en op de laatste pagina's komen we terecht bij de ombouw van het areaal naar LED.

Het boekje is rijk geillustreerd met historische foto's. Voor liefhebbers van OVL, Rotterdam of beide. Onder dankzegging beschikbaar gesteld door Willem Reedijk van de gemeente Rotterdam.