ENQUÊTES OVL-MONITOR 2021 STAAN OPEN VOOR OVERHEDEN EN MARKTPARTIJEN

Doe mee en vul ook dit jaar de enquête voor de OVL-monitor in! Geef je mening over actuele ontwikkelingen in ons werkveld.
Overheden en marktpartijen hebben elk een eigen vragenlijst:

De vragen gaan over veel verschillende aspecten. Over het aantal lichtpunten, beheer, retrofit, telemanagement, smart lighting en storingen. Maar ook over thema’s met een sterke maatschappelijke component, zoals circulariteit, participatie, lichthinder en klachten van inwoners. Dit jaar is er extra aandacht voor het onderwerp Inkopen & aanbesteden.

Hoe meer mensen de enquêtes invullen, hoe meer gegevens er binnenkomen. Dat levert boeiende informatie op. Het eindrapport is kleurrijk en overzichtelijk. Het is een document waar je makkelijk doorheen bladert en is voor iedereen gratis te downloaden op de website van OVLNL: https://ovlnl.nl/ovlmonitor   

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!