ovl monitor 2024 button doe mee Doe mee en vul ook dit jaar de enquête voor de OVL-monitor in! Geef je mening over actuele ontwikkelingen in ons werkveld.
Overheden en marktpartijen hebben elk een eigen vragenlijst:

Doel is om de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de openbare verlichting in beeld te brengen. De vragen gaan over feiten en getallen, maar we zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke mening. Dit jaar besteden we extra aandacht aan het onderwerp veiligheid.

De enquête voor overheden van de jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL/IGOV. Deze enquête bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Als u wilt, kunt u een korte toelichting geven bij uw antwoorden. Het invullen van de vragen kost circa 30 minuten.

De enquête voor marktpartijen van de jaarlijkse OVL-monitor van OVLNL/IGOV.
Deze enquête bestaat uit 27 meerkeuzevragen. Als u wilt, kunt u een korte toelichting geven bij uw antwoorden.

De vragen gaan over veel verschillende aspecten. Hoe meer mensen de enquêtes invullen, hoe meer gegevens er binnenkomen. Dat levert boeiende informatie op. Het eindrapport is kleurrijk en overzichtelijk. Het is een document waar je makkelijk doorheen bladert en is voor iedereen gratis te downloaden op de website van OVLNL: https://ovlnl.nl/ovlmonitor   

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Arthur Klink en Daaf de Kok,
namens OVLNL/IGOV

De OVL monitor is een project van het OVLNL netwerk Maatschappij. www.ovlnl.nl