Smart Lighting toepassen in het verkeer

Smart Lighting is een onderwerp waar iedereen meteen wat van vindt, wat bij denkt, naar uit kijkt, toekomstmuziek vindt of misschien wel een hype. Het onderwerp kan op verschillende manieren worden benaderd. Het verschilt ook sterk per gemeente. Iemand van marketing zal geheel andere gedachten hebben dan iemand van ICT. Laat staan hoe er vanuit openbare verlichting naar wordt gekeken. De één vanuit een technische, de ander vanuit een stedenbouwkundige en weer een ander vanuit de kant van beheer, kosten en onderhoud. En ook marktpartijen van binnen en buiten de openbare verlichting branche zien kansen.

Juist deze beurs is belangrijk.
Slimme openbare verlichting, verkeer en mobiliteit combineren is een ultieme manier om op zinvolle wijze data te delen ten behoeve van het aanbieden van verlichting op maat. Denk hierbij aan veiligheid maar ook aan doorstroming en calamiteitenverlichting. Maar ook kan er veel geld bespaard worden als toepassing van werkverlichting bij werkzaamheden aan de weg. De kansen zijn legio.

In het netwerk Smart Lighting zijn diverse kennispartners aangesloten waaronder de TU Eindhoven en diverse aanbieders en installateurs. Het netwerk Smart Lighting nodigt iedereen op stand 5.20 uit om ideeën en toepassingen met ons te delen of om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Meer weten? Bezoek Netwerk Smart Lighting in stand 5.20 op Nationale Verkeer Expo.