logo ovlnl 252x60 bg white

Op 17 oktober is de gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over er naar streven dat per 2025 alle openbare verlichting en verlichting van Rijksgebouwen bestaat uit ledverlichting aangenomen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het is niet helemaal duidelijk of deze motie sec over alle openbare verlichting op het hoofdwegennet gaat of over alle openbare verlichting in Nederland. Het eerste lijkt het geval en het is een ambitieus maar goed streven om alle OVL in Nederland in 2028 verled te hebben. Even zo belangrijk blijft de kwaliteit van de OVL. Dit maakt het nog belangrijker om de voortgang van de verledding in Nederland centraal te monitoren. OVLNL werkt aan een tool die dit mogelijk maakt. Houd de nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.