Evenementen

25 mrt 2020;
09:00AM - 12:30PM
IGOV vergadering + gedeelte met installateurs
25 mrt 2020;
01:30PM - 04:00PM
Kenniscafé Lichtmasten
27 mei 2020;
09:30AM - 12:15PM
IGOV Vergadering
27 mei 2020;
01:30PM - 04:00PM
Kenniscafé Connectiviteit
09 juni 2020;
09:30AM - 05:00PM
Vakbeurs Ruimte en Licht
15 sept 2020;
09:30AM - 12:15PM
IGOV Vergadering
15 sept 2020;
01:30PM - 04:00PM
Kenniscafé Licht op Landschap
30 sept 2020;
09:00AM - 05:00PM
Vakbeurs Openbare Ruimte
30 sept 2020;
12:00PM - 01:00PM
OVLNL lunch op Vakbeurs Openbare Ruimte 2020
01 okt 2020;
09:00AM - 05:00PM
Vakbeurs Openbare Ruimte