header - maatschappij

Leidraad Inkoop – stand van zaken april 2017

pdfLeidraad_Inkoop_Stavaza_april_2017.pdf

Uitgangspunten/doelstellingen in het kort

De Leidraad Inkoop OVL biedt ondersteuning bij de inkoop van OVL en heeft als doel:

  •  het werk van inkopers van OVL te vergemakkelijken
  • een impuls te geven aan de inkoop van kwalitatief goede, duurzame OVL
  • vraag en aanbod nader op elkaar af te stemmen
  • eraan bij te dragen dat men daadwerkelijk krijgt waarvoor men betaalt

De leidraad bevat handvatten om een uitvraag ‘smart’ te formuleren en is bij uitstek geschikt voor:

  • aanbesteden op waarde
  • (bij) met name standaard aankopen
  • (door) inkopers die nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen

Voor innovatief inkopen is deze leidraad minder geschikt. In dat geval kan het als inspiratie dienen, maar het ligt niet voor de hand om bij innovatief inkopen te werken met standaardformuleringen.

Zorgvuldig de uitvraag formuleren en aanbesteden is (slechts) het halve werk. Vervolgens dient gecontroleerd te worden of hetgeen aangeboden is, ook werkelijk wordt geleverd. Alleen dan is
men verzekerd van kwaliteit. En wordt de markt uitgedaagd om daadwerkelijk goede, duurzame producten en diensten te leveren. Deel B van de Leidraad gaat daarom over toetsing. Dit kan gekoppeld worden aan certificatie-instellingen, die onder toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.

Stand van zaken

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een conceptversie Leidraad Inkoop. Op maandag 15 mei gaan we dit concept bespreken met een klankbordgroep. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen wordt het concept aangepast. Vervolgens wordt het concept besproken in het Kenniscafé van 22 juni.

Het is de bedoeling dat er daarna met diverse gemeenten een pilot komt, om de Leidraad Inkoop in de praktijk te testen en waar nodig verder te verbeteren.

Samenstelling Klankbordgroep Leidraad Inkoop

De klankbordgroep Leidraad Inkoop is als volgt samengesteld:
Johan Jonker, Gemeente Dordrecht
Arthur Klink, Gemeente Utrecht
Irmgard Kamphuis, Gemeente Uden
Bas Sollie, Nederlands Lichtinstituut
Jaap Nuesink, Dekra
Vincent Alberts, Sapa
2 personen, Lightronics
nog onbekend, Installateur
Geert Dijkstra, Acquire Publishing

---