header - maatschappij

Project: Leidraad inkoop

Uitgangspunten/doelstellingen in het kort

De Leidraad Inkoop OVL biedt ondersteuning bij de inkoop van OVL en heeft als doel:

  • het werk van inkopers van OVL te vergemakkelijken
  • een impuls te geven aan de inkoop van kwalitatief goede, duurzame OVL
  • vraag en aanbod nader op elkaar af te stemmen
  • eraan bij te dragen dat men daadwerkelijk krijgt waarvoor men betaalt

De leidraad bevat handvatten om een uitvraag ‘smart’ te formuleren en is bij uitstek geschikt voor:

aanbesteden op waarde
(bij) met name standaard aankopen
(door) inkopers die nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen

Voor innovatief inkopen is deze leidraad minder geschikt. In dat geval kan het als inspiratie dienen, maar het ligt niet voor de hand om bij innovatief inkopen te werken met standaardformuleringen.

Titel Publicatiedatum Auteur Hits
Leidraad Inkoop – stand van zaken april 2017 25-04-2017 Geschreven door Daaf de Kok Hits: 1567