Projectplan OVLNL publicatie Omgevingsgericht lichtontwerp

Aanleiding 

Bij omgevingsgericht lichtontwerp staan de omgeving en haar gebruikers centraal. Het puur volgen van richtlijnen, betekent niet automatisch goed licht in de openbare ruimte. Niet de armaturen, masten, hoogtes en uithouders zijn de vertrekpunten in het ontwerp, maar juist de mens, het gebruik, het landschap, de natuur en de beleving. Denk daarbij verder aan thema’s als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, flora en fauna, toegankelijkheid, identiteit en imago, connectiviteit. Er gebeuren op dit vlak goede dingen. Maar die zijn nog te vaak afhankelijk van kennis en ambities van individuen en maken nog onvoldoende integraal onderdeel van het proces. En/of missen de integrale visie vanuit alle betrokken belang(hebbend)en. Lees verder in onderstaande PDF

pdfProjectplan_OVLNL_publicatie_Omgevingsgericht_lichtontwerp_mei_2020.pdf