OVLNL licht en omgeving

ovlnl community suppliers rechthoek button

Suppliers van het Lichtontwerp Atelier zijn (technisch)adviseurs, aanbieders en installateurs van producten en technische oplossingen. Zij zijn partners die met hun kennis en ervaring van de modernste technieken, materialen en installaties toegevoegde waarde leveren aan de lichtontwerper en de opdrachtgever.

Wilt u meedoen en deel uit maken van het netwerk of heeft u vragen?
Stuur een mail naar: info@lichtontwerpatelier.nl

stefan piek 200x200Stefan Piek Sales manager bij Axioma (Nederland)
https://axioma-lighting.nl

Eén van de kerngebieden en specialismes van Axioma is illuminatie en architecturale buitenverlichting. Ontwerpers hebben vaak een duidelijke visie waar ze naar toe willen echter is het vaak lastig dit in het juiste product of lichtoplossing te vertalen. Als leverancier is het onze taak om samen met de ontwerper van de buitenruimte of de lichtontwerper deze lichtbehoefte samen een juiste invulling te geven.

Mijn beeld van omgevingsgericht ontwerpen is een lichtoplossing te realiseren welke 100% is afgestemd op de architectuur, de texturen en de gebruikers van deze omgeving. Hierbij is het van belang, om samen met de (licht)ontwerper, een juiste inventarisatie te maken van de te (nieuw) te realiseren buitenruimte en hier de verlichtingsinstallatie optimaal op af te stemmen.

OVLNL ICONS 480 LICHTONTWERPATELIER WHITE