header licht en omgeving

Nieuwjaarsbijeenkomst 2021

OVLNL Nieuwjaarsbijeenkomst online, 5 januari 2021 (Terugblik)

Nieuwjaarstoespraak Arthur Klink ,  NIEUWJAARSBIJEENKOMST 5 JANUARI 2021

Gelukkig nieuwjaar ! Dat klinkt mij soms wat vreemd in deze tijden maar we blijven positief en optimistisch en onze wendbaarheid en creativiteit helpt ons om toch nog succesvol te zijn. Dat geldt óók voor onze/jullie stichting OVLNL. We hebben afgelopen jaar mooie resultaten bereikt en belangrijke contacten gelegd en nieuwe projecten in gang gezet. Ik denk aan de publicaties die zijn uitgebracht en onderzoeken die zijn opgestart. En contacten die tot samenwerking hebben geleid met bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken, VNG, IPO, NIOO-KNAW Wageningen, Herseninstituut. En ook dit jaar is de OVL monitor door nog meer mensen ingevuld en geeft daardoor een steeds realistischer beeld van onze branche. Beatrijs zal de monitor 2020 straks presenteren en vanaf dan staat deze op weer op de OVLNL website voor iedereen gratis beschikbaar. Young Watt is zich aan het positioneren en groeit. Daarover zal Gabriella jullie meer vertellen. En vanuit het netwerk Licht & Omgeving is gestart met de publicatie Omgevingsgericht Lichtontwerp. Een heel breed thema dat alle stakeholders in de openbare ruimte aan gaat. Het projectteam is dan ook samengesteld uit experts uit diverse uiteenlopende disciplines. In de zomer van dit jaar is de lancering maar voor die tijd zal ieder uitgenodigd worden voor expertmeetings om zo inbreng te kunnen hebben op de inhoud. Experts zijn niet perse mensen met theoretische kennis of bepaalde vakkennis, het zijn ook mensen met ervaring die zij willen delen. Met de komst van de Omgevingswet krijgt burgerparticipatie een nadrukkelijker rol. De publicatie Burgerparticipatie voor OVL is hier een waardevolle handreiking voor. En soms maken we een klein uitstapje naar een aanpalend vakgebied. Zo is er ook de Leidraad voor vergunningverleners en handhavers van Lichtreclame uitgebracht in samenwerking met de reclame branche en omgevingsdiensten. De OVLNL organisatie krijgt mede door haar groei  weer nieuwe gezichten in bestuur en in de netwerken. Die stellen we bij een volgende gelegenheid graag aan jullie voor.

Dit alles is mogelijk door de inzet van vakgenoten die zich inzetten voor onze branche. Daarvoor dank ik deze vakmensen voor hun inzet en het delen van hun kennis en ervaring.

In 2021 willen we de kennisbijeenkomsten meer afstemmen op de doelgroep, het delen van ervaringen en user-cases. En we gaan inzetten op opleiding. Bij het afstemmen op de doelgroep moet je denken aan de omvang van gemeenten omdat de kennisbehoefte in kleine gemeenten anders is dan bij grote gemeenten. En ook de ligging van de gemeente maakt groot verschil. Maar denk ook aan de inhoud die de ene keer is afgestemd op mensen die minder ervaren zijn in het vakgebied de en andere keer op ervaringsdeskundigen en vakspecialisten.

Gemeenten en Provincies zijn belangrijke stakeholders maar we willen ons ook richten op de belangen van de commerciële marktpartijen die zijn ondergebracht in ons netwerk Innovatieplatform. Met Elke den Ouden van TU/e en voorzitter van het platform gaan we met jullie in gesprek over de aanpak.

Vanuit het netwerk Kennis richten we in 2021 de OVLNL Academy op. De OVLNL Academy gaat opleidingen en workshops en trainingen aanbieden over alle mogelijke deelgebieden van openbare verlichting. Van basis verlichtingskunde tot inkoop, beleid, materialenkennis, ondergronds en bovengronds, ontwerp, duurzaamheid, budgettering en programmering, veiligheid, beheer, telemanagement en noem maar op. Hiervoor gaan we samenwerking zoeken met verschillende specialisten en aanbieders van kennis en opleiding.

Ook het Lichtontwerp Atelier gaat aan de slag voor het belang van professioneel lichtontwerp en laat zien hoe een integraal lichtontwerp meerwaarde heeft voor de verlichting van de openbare ruimte. Een belangrijke aanvulling op de standaard openbare verlichting waar nog te weinig aandacht voor is. Uiteraard heeft dit overlap met het Omgevingsgericht Lichtontwerp maar illuminatie is een belangrijk en specialistisch onderdeel dat aparte aandacht vraagt.

Kortom, OVLNL als verbindende factor die de belangen van haar deelnemers en de OVL branche vertegenwoordigt en nastreeft.

Graag nodig ik iedereen uit om mee te denken over thema’s en onderwerpen die opgepakt kunnen worden enof actief deel te nemen in een van de netwerken of expertgroepen. In de strategiesessies van het OVLNL bestuur samen met de voorzitters van de netwerken zullen we de inbreng serieus met elkaar bespreken om zo invulling te geven aan de korte en lange termijn visie en activiteiten.

Ik sluit deze nieuwjaarsbijeenkomst graag met jullie af met een proost op het nieuwe jaar !

De opname van de nieuwjaarsbijeenkomst vindt u ook op ons YouTube kanaal 

Champagne 2021Arthur in studio 2021